Kazdağı Gezi Rehberi

Kazdağı Gezi Rehberi

İnsanı büyüleyen doğal güzellikleriyle birçok efsaneye ve mite konu olan Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağı (Kazdagi, ida), Çanakkale iline yaklaşık 90 Km mesafede olup, Balıkesir ili Edremit ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. 1774 m yüksekliğindeki Kazdağı (Kazdagi, ida), Edremit Körfezi'nin üstünde oldukça geniş bir alana yayılmıştır

Antik çağlarda ida dağı olarak anılan Kazdağı (Kazdagi), Ege Bölgesi'yle Marmara Bölgesi'ni biribirinden ayıran Biga Yarımadası'nın en yüksek dağıdır. Kazdağı (Kazdagi, ida); akarsular, bitki örtüsü (flora) ve hayvan varlığı (fauna) açısından Türkiyen'nin en zengin bölgelerinden biridir. Kazdağı (Kazdagi, ida) üzerindeki kuzey - güney istikametinde uzanan derin vadi ve kanyonlar, bu zenginliğin en önemli kaynaklarındandır. Kazdağı'nı (Kazdagi) saran ormanlar, tüm bölge için muazzam bir oksijen kaynağıdır.

Kazdağı Bitki Örtüsü:
Bitki yapısı olarak Avrupa-Sibirya bölgesiyle, Doğu Akdeniz bölgesinin tam sınırını oluşturan Kaz Dağları'nda doğal olarak her iki bölgenin bitkisel özelliklerinin harmanlanmasıyla yeni bitki türleri kendini göstermiş. Bu nedenle bölgede 21 çeşit bitki türü var ki, Dünya'da sadece Kaz Dağları'nda yetişiyor. 'Kesin olarak korunması gerekir' ibaresi ile kayıtlara geçen Kaz Dağı Göknarı, bu 21 çeşit bitki arasında en önemlisi. Kaz Dağları'ndaki köylerde bu ağacın kozalakları çaya katılır. Demlenen çaya özel bir aroma verir. Aynı şekilde köylülerin Kaz Dağı adaçayı dedikleri 'Sideris trojana', Kaz Dağı çiğdemi, dağ lalesi, beyaz ve kırmızı şakayık Kaz Dağları'nda yetişen onlarca bitkiden birkaçı.

Bölgede bulunan endemik, yani 'Yayılışı sınırlı olan tür' denilen bitki türleri üç grup altında sınıflandırılıyor. Dünya'da sadece Kaz Dağları'nda yetişen endemik türler birinci grubu, Dünya'da sadece Türkiye'de aynı zamanda Kaz Dağları'nda yetişen türler ikinci grubu, endemik olmayan ancak Türkiye'de sadece bu bölgede yetişen türler ise üçüncü grubu oluşturuyor. Dünya Bankası, 'Türkiye'de Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi' için 5.1 milyon dolar ayırmış. Yedi yıl boyunca Kaz Dağları yedi bölgeye ayrılarak türleri saptanan bitkiler tek tek sınıflandırılmış. Bu proje içinde 4. Bölge olarak ayrılan Kalkım'daki Koca Mezarlık denilen bölge ne yazık ki, bugün linyit kömürü çıkarmak adına kazılıyor. Son yirmi yıl içerisinde zeytinlik alanların imara açılmasıyla yapılaşma dağın eteklerinden yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Ancak son dönemde zeytincilikten para kazanılmaya başlanmasıyla bu yapılaşma şimdilik hız kesmiş görünüyor. İnsanların son zamanlarda doğaya dönüşü ve doğal olanı yerinde görme isteği, bölgenin korunabilmesine önemli katkılar sağladı. Bu duygularla hareket eden insanlar, Kaz Dağları'nın orijinalliğini hâlâ koruyan Adatepe, Yeşilyurt gibi köylerine yerleşerek evlerini aslına sadık kalarak restore ettiler. Böylece bu köyler betonlaşmanın etkilerinde kurtarılarak, bugün insanların zevkle ziyaret ettikleri yerler haline geldi.

Kazdağı Akarsuları:
Batıdan Tuzla Çayı ve Kara (Skamandros) Menderes Çayı, kuzeyden Gönen Çayları doğar. Yarımadadaki önemli akarsulardan Karamenderes ve Biga Çayı ile çevredeki köy ve diğer yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan küçük ölçekli kaynaklar bu dağdan doğmaktadır.Bazı dereler ise milli park sınırları içerisinde doğmakta, kollar halinde beslenerek güneyden Edremit körfezine dökülmektedir. Bu kolların en önemlileri Zeytinli çayını besleyen Ayıderesi, Alanderesi, Çeyizderesi ve Kaklıkdere, Manastır çayını besleyen Zığındere, Şahindereyi besleyen Bıçkıdere ile Güre çayını besleyen Pınarbaşı deresidir.  Mermer, gnays, mikaşist, amfibolit gibi metamorfik kayaçlardan oluşan Kazdağı kütlesinin zirveler düzlüğü         ile kıyı şeridi arasında kalan güney yamaçları dereler tarafından oldukça dar ve derin olarak yarılmışlardır. Manastır çayı ve Şahinderesi kendi adları ile anılan Manastır çayı kanyonunu ve Şahindere kanyonunu oluşturmuşlardır.

Kazdağlarında Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Yerler:

 1. Sarıkız Tepesi
 2. Hasan Boğuldu
 3. Sütüven Şelalesi
 4. Zeus Altarı
 5. Adatepe Köyü
 6. Yeşilyurt Köyü
 7. Şahindere Kanyonu
 8. Ayı Deresi
 9. Adatepe Zeytinyağı Müzesi
 10. Ayazma Mesire Yeri
 11. Antandros Antik Kenti
 12. Abdullah Efendi Konağı
 13. Etnoğrafya Müzesi
 14. Güre Kaplıcaları
 15. Akçay Sarıkız Heykeli
@anzachotels
Avantajlarımızdan faydalanmak için bizi takip edin